Халотерапия при кожни болести

Частиците сол, които се използват в халотерапията могат да повлияят на голяма част от патологичните случаи в тази област, които включват възпалителни болести, инфекциозни болести и автоимунни болести. Основните кожни болести са контактни алергии (дерматит или контактна екзема), атопична екзема или атопичен дерматит и псориазис.

Контактните дерматити са често срещани и предствавляват основната форма на кожна алергия при контакт с вещества от околната среда. Появяват се на мястото на допира с алерген и понякога очертават самото място на допира. Проявяват се като сърбеж, зачервяване и мехури, някои от които съдържат течност и образуват малки мехурчета с вода, или като рани и кора върху кожата.

Изчислено е, че около 10% от децата страдат от атопична екзема– възпалително заболяване на кожата придружено от силен сърбеж. Чрез различни механизми кожата реагира на разнообразни стимули, на които други хора не реагират. При около 80% от случаите, освен проявление по кожата, болният или неговите роднини страдат от астма и/или алергичен ринит. Склонността към този тип болести се нарича атопия.

Псориазисът е възпалителна болест, която се проявява основно върху кожата, но може да достигне и други области като например крайниците и ноктите. Сравнително често срещана болест, която засяга 2% от населението. Счита се като болест, която не е заразна, хронична и чието развитие варира от пациент на пациент. Причината за появяването й не е съвсем изяснена. Въпреки това се знае, че влияние оказват генетични фактори и околната среда.

Как действа халотерапията?

Частиците сол с антивъзпалително и антибактериално действие се утаяват върху кожата и на разранените части от кожата и убиват всички гъбчки като имат благоприятни ефекти върху косата и на микроциркулацията на кожата и активират различни физиологични процеси във Вашето тяло и нормализират нивото на pH на кожата.

Научи повече за солната стая

Напред

Запиши час за терапия още днес

Напред