Халотерапията и науката

През 1976 година в болницата на град Солотвино, Западна Украйна, са проведени научни изследвания върху резултатите от сололечението при алергичните заболявания. Астмата се повлияла ефективно след престой в помещение, построено от сол, където концентрацията на солния аерозол във въздуха се поддържала чрез специален генератор.

Д-р Робърт Бойл от Imperial College, който е известен специалист по алергиите, прилагал халотерапията при лечението на муковисцидоза. Вдишването на концентриран сух аерозол от натриев хлорид помогнало на децата успешно да отделят и изхвърлят секретите.

Други изследвания отбелязват от 70 до 80% подобрение при наблюдаваните случаи на респираторни заболявания. Рецидивирането намалява, някои от пациентите вече нямат нужда от лекарствата си за астма – стероиди, кортизонови медикаменти и др. Така, освен основното заболяване, се предотвратяват и нежеланите ефекти, които съпровождат приема на тези препарати. Като цяло това води до чувствително повишаване на качеството на живот на пациентите.

Халотерапията вече е доказала своята ефективност и нормативната уредба на Европейския съюз допуска тя да се прилага в страните от общността.

Научи повече за солната стая

Напред

Запиши час за терапия още днес

Напред